Video Highlight: Canada vs Argentina 10/7/2024

Video Highlight: Canada vs Argentina 10/7/2024 với các tình huống đáng chú ý nhất.