Video Highlight: Tây Ban Nha vs Pháp 10/7/2024

Video Highlight: Tây Ban Nha vs Pháp 10/9/2024 với các tình huống đáng chú ý nhất.